Vzduch / voda

Tepelná čerpadla na principu vzduch voda jsou nejžádanějšími typy čerpadel u nás. Energii čerpá z okolní vzduchu (nezávisle na jeho teplotě) a poté ohřívá. Teplo se předává do vody.

Vzduch / vzduch

Tepelná čerpadla na principu vzduch / vzduch pracují na velmi podobné bázi jako tepelná čerpadla na principu vzduch / voda s rozdílem, že energie neohřívá vodu, ale vzduch uvnitř čerpadla.

Země / voda

Toto tepelné čerpadlo pracuje na principu komprese a expanze. Teplo, které je produkované v zemi, je odebíráno prostřednictvím plošných kolektorů umístěných minimálně 1,5 metru pod zemí. Druhou možností jak získat teplo ze země je pomocí zemních sond uložených v hloubce 80-150 metrů.

Voda / voda

Princip voda / voda používá povrchové, podzemní či spodní vody. Voda je obnovitelným zdrojem, využívá se tedy obnovitelná energie, což je z ekologického hlediska výhodou. Vodu, kterou získáváme nejčastěji ze studny necháme projít skrz výměník čerpadla. Ten z ní odebere část tepla a druhou studnou ji vracíme zpět do země.

Čerpadla pro bazény

Tepelná čerpadla pro bazény patří k efektivním alternativním zdrojům, jež slouží k přípravě teplé vody a vytápění. Jsou velmi šetrné k životnímu prostředí než jiné zdroje energie. Tento prostředek slouží k ohřevu vody a to i za předpokladu, že nesvítí slunce.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou zařízení, které patří mezi alternativní zdroje energie. Rozlišujeme 4 druhy, podle kterých jsou tyto čerpadla založená. Jedná se o čerpadla založená na principu:

  • vzduch / voda
  • vzduch / vzduch
  • země / voda
  • voda / voda

Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou částí. Jedná se o část venkovní a část vnitřní. Vnitřní jednotku je možné přirovnat k ohřívači vody či plynovému kotli. Není náročná ani na umístění ani na velikosti prostoru, kde má být čerpadlo umístěno. Vnitřní část čerpadla slouží k předávání tepla do topného systému. Na principu tepelného čerpadla pracují také klimatizace nebo třeba mrazničky či chladničky.

A jak přesně funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo pracuje v uzavřeném okruhu. Na jedné straně se teplo odebírá a na druhé straně je naopak teplo předáváno. Čerpadlo pracuje tak, že z některých zdrojů se odebírá teplo, které je ohříváno a teplé je vháněno zpět do prostoru. Mezi zdroje patří zejména vzduch, voda a země. Jedná se o primární přírodní zdroje.

Mezi nejčastěji používané čerpadla patří kompresorové. Chladící okruh je tvořen 4 částmi. Jedná se o výparník, kompresor, kondenzátor a škrtící ventil. Výparník slouží k vypařování chladiva a tím vznikají páry. Tyto páry jsou nasávány, stlačovány a vytlačovány kompresorem do kondenzátoru. Takto přivedené energie následně cirkulují do topného média, kde se topné médium ohřívá. Poslední část, škrtící ventil, je kapalné chladivo, které v kondenzátoru zkondenzuje. Zkondenzované chladivo je vstřikováno zpátky do výparníku. Celý cyklus se neustále opakuje.

Tepelné čerpadlo pracující na principu voda/voda využívá ke svému fungování podzemní, povrchové či spodní vody. Je možné využít jak vody získané ze studny, tak i vody z řek nebo rybníků. V případě, že používáme vody ze studny, je nutné provést hydrogeologické posouzení. Na základě výsledku této zkoušky je pak rozhodnuto o povolení či nepovolení k využívání podzemní vody. Za předpokladu, že využíváme vody z řek a rybníků, nastává zde problém týkající se teploty vody. Voda je zde chladná, což brání ochlazování vody. Proto je potřeba do vodní plochy umístit výměník.

Česká republika má ideální podmínky pro využití tepelného čerpadla fungujícího na principu vzduch/voda. A to díky vynikajícím klimatickým podmínkám, které jsou právě pro využití tohoto čerpadla optimální. Toto čerpadlo je umísťovat jek v interiéru, tak i v exteriérech.

Dalším systémem, který je možné využít u tepelných čerpadel je princip vzduch/vzduch. Jejich fungování je stejné jako u klimatizace s tím rozdílem, že vzduch je odebírán z místnosti, ohříván o teplý je navracen do místnosti. Rozlišujeme dělená čerpadla, která mají venkovní a vnitřní část a centrální tepelná čerpadla, která jsou umístěna v kotelně a jsou určena pro vytápění větších prostor.

Posledním využívaným principem je země/voda. Teplo ze země je odebíráno dvěma možnými způsoby. Prvním z nich je získání tepla prostřednictvím plošnýchkolektorů,které jsou umístěny pod zemí. Tyto kolektory musí obsahovat nemrznoucí směs. Druhou z možností je pak využití zemních vrtů. Pomocí tepelných čerpadel je také možné ohřát vodu v bazénu. Tím je možné prodloužit koupací sezonu o několik měsíců.

Články

Archív

18.1.2019

Enviweb.cz - Parazitolog Julius Lukeš získal mimořádné americké ocenění

Americká asociace pro rozvoj vědy (AAAS), vydávající prestižní vědecký časopis Science, zvolila profesora Julia Lukeše, ředitele Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR,…

15.1.2019

Enviweb.cz - VZDĚLÁVACÍ KARETNÍ HRA ADAPTOPOLIS

V návaznosti na úspěšnou simulační hru Adapťáci vydalo v letošním roce Ekocentrum Koniklec, o.p.s., další vzdělávací hru – Adaptopolis. Na rozdíl od Adapťáků…

12.1.2019

Enviweb.cz - Udržitelné Vánoce jsou hlavním tématem prosincového Zpravodaje

Prosincové číslo je plné nápadů a tipů, jak si užít vánoční svátky a přitom nezatížit životní prostředí…Dozvíte se, jsk se šetrněji snaží žít…

O webu

Uvažujete-li o pořízení nového tepelného čerpadla, na našich internetových stránkách získáte veškeré potřebné informace. Dozvíte se, na jakém principu tepelná čerpadla vlastně fungují, jakých využívají zdrojů a na jakém principu je možné je používat. Máte-li zájem používat tepelné čerpadlo k ohřevu vody v bazénu a tím tak prodloužit koupací sezonu, tak i pro vás máme potřebné údaje.